LOS    vizitka    informace    aktuality    doporučené závody    k procvičení   
logo SK Los Melnik
Stránky Klubu orientačních sportů (KOS) Mělník
KOS – informace

Orientační sport je zelený sport, který se provozuje především v přírodě a při kterém nerozhoduje fyzická kondice, ale hlava. Úkolem závodníka je za pomoci mapy nalézt v co nejkratším čase a ve správném pořadí stanoviště vyznačená v mapě. Cestu mezi jednotlivými stanovišti si každý volí sám.

Patronem kroužku je Sportovní klub Los Mělník. Vede ho lektorka Ing. Markéta Šimková, Ph.D. Kroužek je určen všem dětem bez omezení věku a sportovní výkonnosti. Prostory pro schůzky kroužku zdarma poskytuje ZŠ Jungmannovy sady, ale mohou ho navštěvovat i děti z dalších škol. Cílem práce v kroužku je naučit se samostatně pracovat s mapou a s její pomocí se dokázat orientovat v terénu. Součástí schůzek bude jak teoretická příprava – co je to mapa, co vše se z ní dá vyčíst, k čemu slouží buzola apod., tak výlety po městě či do přírody, kde si každý bude moct vyzkoušet to, co se naučil na předchozích schůzkách. Teoretická příprava bude probíhat v závislosti na počasí v budově školy či v jejím blízkém okolí. Jednou za čas vyrazíme na výlet do lesa a vždy nás bude doprovázet kytara. Po nabytí základních znalostí i zkušeností se budeme účastnit opravdových závodů v orientačním běhu. Starší děti si mohou vyzkoušet i orientační závody na horských kolech či lyžařský orientační běh. Všichni bez rozdílu si pak mohou zkusit závody v trail O, kde rozhoduje jen a jen znalost a interpretace mapy a nikoli rychlost. Bližší popis jednotlivých disciplín je uveden níže.

Disciplíny orientačních sportů
pěší orientační běh – nejznámější varianta orientačních sportů, při které se závodník za pomoci mapy, buzoly a svých vlastních končetin pohybuje v daném terénu a snaží se v něm nalézt kontroly vyznačené v mapě.
orientační závod na horských kolech (MTBO) – v posledních letech velmi rychle se vyvíjející disciplína, kdy závodník k pohybu v terénu používá horské či v krajním případě trekové kolo.
lyžařský orientační běh (LOB) – vzhledem ke sněhovým podmínkám v naší zemi poněkud upadající disciplína, kdy závodník k pohybu terénem používá lyže
trail-O – disciplína vytvořená proto, aby se závodu mohli zúčastnit i tělesně handicapovaní závodníci. Závodníci se pohybují pouze po dobře sjízdných cestách mezi jednotlivými stanovišti. Z každého stanoviště je možné vidět více lampionů a závodník má za úkol zjistit, který z nich odpovídá místu vyznačenému v mapě, aniž by směl opustit cestu. Na rozdíl od předchozích třech disciplín zde nerozhoduje čas, ale počet správně určených kontrol.
další disciplíny – v poslední době se objevuje stále více závodů pro zábavu jako jsou bruslařský OB, jeskynní OB, plavecký OB, sjezdařský OB či orientační potápění.
Účast na závodech

Sezóna závodu v pěším orientačním běhu, trail-o a MTBO začíná na jaře a končí na podzim, první závody se konají v březnu, poslední na přelomu října a listopadu. Dle náročnosti existují závody oblastní, národní a mistrovství republiky. Na všech závodech kromě mistrovství republiky jsou vypsány i kategorie pro začátečníky. Kromě oficiálních závodů pořádaných pod hlavičkou českého svazu orientačních sportů (ČSOS) existuje i mnoho neoficiálních náborových závodů. Většina závodů je jednodenních a konají se v sobotu či v neděli.

Na výlety mimo město se budeme podle počtu zúčastněných dopravovat hromadnou dopravu či auty, na víkendové závody především auty. Jakákoli pomoc ze strany rodičů včetně jejich účasti je vítána.

Registrace do českého svazu orientačních sportů

Zájemci, kteří by se chtěli častěji účastnit závodů v některé z disciplín orientačních sportů, se mohou zaregistrovat do ČSOS pod hlavičkou Sportovního klubu Los Mělník. Členům klubu je propláceno startovné na závodech, půjčovné čipu a v některých případech i ubytování a doprava. Členem klubu se může stát každý zájemce po zaplacení členského příspěvku. Příspěvky se platí za kalendářní rok a v roce 2013 činí pro děti do 18 let věku 800 Kč.

MARKÉTA ŠIMKOVÁ
losmelnik@gmail.com
mobil: 725 079 136
podstranka_trasa.png, 20kB